Viziunea Bisericii

Isus Hristos înainte de înălțarea Sa la cer, a dat apostolilor o poruncă clară (Matei 28:19-20), prin care Biserica primea instrucțiuni asupra lucrării pe care avea să o facă. În acest scop Biserica “Vestea Bună” urmărește dezvoltarea lucrărilor de:
• EVANGHELIZARE
• UCENICIZARE
• PĂRTĂȘIE
• ÎNCHINARE
• SLUJIRE
Pentru atingerea acestor obiective,abordăm cu echilibru cele cinci departamente,căutând să acoperim conducerea acestora cu oameni sfinți plini de Duhul Sfânt care să fie capabili la rândul lor să-I învețe și pe alții,având la bază învățătura apostolului Pavel:

(2Timotei 2:2)   “Si ce ai auzit de la mine în fața multor martori,încredințează la oameni de încredere,care să fie în stare să învețe și pe altii ”.

Prin aceste departamente Biserica “Vestea Bună”,are în vedere implicarea fiecărui membru în slujire urmărind desăvârșirea sfinților                   (Efeseni 4:11-16).
Considerăm că ținta va fi atinsă când vom putea dincolo de învățătura teoretică,să avem lucrarea practică,faptele noastre,căci doar atunci putem spune că avem casa zidită pe stâncă, cum ne-a învățat Mântuitorul nostru (Matei 7:24-25).
De aceea Biserica “Vestea Bună“ este preocupată de integrarea fiecărui om care vine în mijlocul nostru și dorește să facă parte din lucrarea măreață a lui Dumnezeu, iubind pe frați, urmărind zidirea altora, alergând și dorind mai mult lucrurile de sus care sunt veșnice.
Dorim că Domnul Isus Hristos să binecuvânteze Biserica Sa de pretutindeni!
Amin.