Seminar Biblic

SEMINARUL BIBLIC „Vestea Buna”, autorizat de Departamentul de Invatatura al Cultului
Penticostal din Romania, funcționează în baza Statutului de Organizare și Funcționare a Cultului
Creștin Penticostal, cap. X, art. 109.
Fiind o școală a Comunității Penticostale se subordonează conducerii acesteia.
LOCAȚIA
Locul desfășurării cursurilor: Woodlands Secondary School,Basildon.SS16 5BA
Director Seminar: Pastor -Ciprian Ioan Barsan
Contact: pastorciprianbarsan@yahoo.com
Contact UK: Dan Motroc – 07931 350 063
SCOPUL
1. Slujirea bisericilor locale prin echiparea din punct de vedere teoretic, spiritual și practic a
slujitorilor aparținând bisericilor Penticostale Romane
2. Pregătirea potențialilor lucrători pentru a putea sluji în bisericile locale ca predicatori,
evangheliști, învățători la Școala Duminicală, în grupurile de laudă și închinare, la lucrarea cu
surorile, cu tinerii ș.a.m.d.
3. Perfecționarea slujitorilor prin diverse seminarii de pregătire.
4. Studierea și înțelegerea Scripturii pentru a asigura o învăţătură biblică şi doctrinară unitară în
cadrul bisericilor locale.
5. Crearea unei atmosfere în care seminariștii să se dezvolte din punct de vedere spiritual și să-și
formeze un caracter creștin.
6. Dezvoltarea unui spirit de slujire prin implicarea seminariștilor în lucrarea din biserica locală de
care aparțin.
7. Cultivarea unui spirit misionar.
CONDIȚII DE ÎNSCRIERE
1. Să fie membru într-o biserică locală.
2. Să fie botezat în apă.
3. Să aibă recomandare din partea pastorului bisericii.
4. Copie de pe ultima diplomă.
5. Două poze tip buletin.
6. Taxa de înscriere de £ 20
7. Taxa anuala £ 240 in patru transe (£ 60/transa)
8. Completarea cererii de înscriere.
9. Înscrierile se fac în perioada : 1 Decembrie 2018 –28 Februarie 2019.
10. Se pot înscrie atât frați, cât și surori, peste 18 ani.
DURATA CURSURILOR
1. Durata cursurilor este de 2 ani,(patru intalniri/an) cu participare Sambata între orele 9.00 –
17.00. Cursurile încep în Martie 2019 și se încheie în Martie 2021
2. Participarea la cursuri este obligatorie, dezbaterile din sala de curs constituind un beneficiu
enorm pentru seminariștii prezenți.
CORP PROFESORAL
Profesorii care predau la seminar sunt în majoritate absolvenți ai Institutului Teologic Penticostal
din București, licențiați în teologie. Fiind implicați în slujirea din biserică, profesorii asigură o bună
pregătire biblică atât din punct de vedere teoretic, cât și practic. Profesorii au libertatea de a avea
cursurile proprii sau de a-și alege manualul după care să predea.
CURRICULUM
Programa școlară cuprinde cursurile care se predau în anul I și în anul II:
⁃ Introducere în Vechiul Testament
⁃ Introducere în Noul Testament
⁃ Evangheologie
⁃ Teologie Sistematica
⁃ Pneumatologie
⁃ Hermeneutică
⁃ Omiletică
⁃ Istoria Bisericii
⁃ Apologetică
⁃ Administratie bisericească
⁃ Misiune și evanghelism
EXAMINARE
La sfârșitul fiecărui modul de predare, seminariștii vor susține un examen scris. Profesorii au
libertatea de a alege forma examenului scris (eseu, test grilă, etc).
De asemenea profesorii pot interzice participarea la examen a cursanților cu absențe nemotivate.
Pe lângă probele scrise pot exista și probe practice la cursuri, cum ar fi: evanghelizare personală,
misionarism…
ABSOLVIRE
La încheierea celor doi ani de studii, în urma examenelor susținute și a lucrării de diplomă,
seminariștii vor primi o diplomă de absolvire recunoscuta de catre Cultul Penticostal din Romania.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *